PC Hải Phòng: 100% đường dây trung, cao thế đã được kiểm tra

Để thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2016, tính đến nay các đơn vị thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) đã tổ chức kiểm tra xong 113/113 tuyến đường dây trung và cao thế; tổ chức tổng kiểm tra các công trình điện, kiến trúc, xử lý kịp thời các khiếm khuyết.

Ngoài ra, nhằm khắc phục nhanh hậu quả do mưa bão gây ra, cấp điện kịp thời phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) ký hợp đồng nguyên tắc với 14 đơn vị xây lắp điện trên địa bàn Thành phố. 

Theo đó, PC Hải Phòng giao cho các điện lực trực thuộc và Xí nghiệp Quản lý Lưới điện Cao thế chủ động liên hệ, thống nhất phương án thực hiện với các đơn vị xây lắp trên địa bàn được Công ty ký thỏa thuận hợp tác. PC Hải Phòng đề nghị các đơn vị xây lắp tạo điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện và nhân lực, phối hợp với các đơn vị trực thuộc khắc phục hậu quả do bão gây ra khi có sự cố.

Kiểm tra công tác vận hành trạm bơm An Lạc giúp chống úng cho TBA 110 kV An Lạc (PC Hải Phòng) - Ảnh Minh Nguyên

Công tác phát quang hành lang lưới điện được các đơn vị triển khai thường xuyên nhằm tránh gây chạm chập và ngăn chặn nguy cơ cây đổ vào đường dây, trạm điện.

Để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, các đơn vị trực thuộc Công ty đã gửi thông báo về việc đảm bảo thiết bị điện, hành lang an toàn lưới điện trước mùa mưa bão đến tất cả các khách hàng (tài sản khách hàng), các biên bản kết quả kiểm tra lưu giữ ở các đơn vị quản lý vận hành. Tính đến nay, Công ty đã phát 3.300 tờ rơi, 365 đĩa CD cho tất cả các xã, phường toàn địa bàn thành phố.

 


  • 25/05/2016 04:21
  • Minh Nguyên
  • 6798