EVN phải xây dựng phương án bảo vệ an toàn đập thủy điện trước mùa mưa bão

Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị 05/CT-BCT (ngày 19/5/2016) của Bộ Công Thương về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2016.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình khí tượng thủy văn trên địa bàn cả nước năm 2016 tiếp tục diễn biến phức tạp; do ảnh hưởng của El Nino nên từ nay đến tháng 9/2016, dòng chảy trên các sông thuộc khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục suy giảm, tình trạng khô hạn sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên; sau khi kết thúc El Nino, cuối năm 2016 có thể xuất hiện La Nina...

Để chủ động PCTT&TKCN, Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương, Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTT&TKCN; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nhằm nâng cao nhận thức về những nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai, các sự cố tại đơn vị.

Bộ Công Thương yêu cầu EVN kiểm tra, rà soát và xây dựng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão - Ảnh Minh Nguyên

Rà soát, hiệu chỉnh phương án PCTT phù hợp với đặc thù của đơn vị; cập nhật bổ sung phương án PCTT đối với tất cả hình thái thiên tai có thể xảy ra ảnh hưởng đến đơn vị. Kiện toàn tổ chức, lực lượng; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, hậu cần theo nguyên tắc 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với thiên tai; tổ chức diễn tập các phương án ứng phó đối với các tình huống thiên tai cơ bản để nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố.

Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, giữa các đơn vị với địa phương để thống nhất chỉ huy, điều hành và phát huy hiệu quả nguồn lực của các đơn vị trong quá trình ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố; Tiếp tục rà soát lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng thiết kế, xây dựng các công trình để bảo đảm an toàn cho công trình, cho cộng đồng đối với các hình thái thiên tai. Tổ chức trực ban nghiêm túc và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Bộ Công Thương yêu cầu đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra, đánh giá tình trạng đập; các thiết bị, công trình xả lũ, nhận nước... và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có) trước mùa mưa, lũ. Rà soát, bổ sung phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập năm 2016, phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt.

Đồng thời, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn và phối hợp với các cơ quan có liên quan để vận hành hồ chứa theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du trong mùa lũ đồng thời tham gia phòng, chống hạn hán có hiệu quả.

Bộ Công Thương yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị phân phối điện, truyền tải điện, nhà máy điện rà soát, kiểm tra các công trình, đầu tư sửa chữa, gia cố để đảm bảo an toàn cho công trình khi thiên tai xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực đảm bảo khôi phục, cung cấp điện kịp thời, an toàn sau thiên tai.

Chithi05CT-BCT2016.pdf


  • 25/05/2016 03:23
  • Minh Nguyên
  • 7186