Nghiên cứu phương án cấp điện cho huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án cấp điện cho huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và tham khảo ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nhu cầu điện thực tế trên huyện đảo Cồn Cỏ để tính toán dự báo nhu cầu phụ tải điện trên huyện đảo.

Đồng thời, rà soát kỹ các phương án cấp điện cho huyện đảo, đặc biệt là phương án năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) kết hợp với nguồn điện diesel tại chỗ để cập nhật so sánh kinh tế - kỹ thuật các phương án cấp điện phù hợp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, hiện nay, huyện đảo Cồn Cỏ đang sử dụng máy phát điện diesel, mạng lưới cấp điện duy trì cấp điện từ 8 giờ đến 15 giờ mỗi ngày, nguồn điện chưa ổn định, chi phí cao, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan hành chính cũng như người dân sinh sống trên địa bàn.