Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kêu gọi sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) sẽ tận dụng hiệu quả hệ thống thông tin Chính phủ điện tử, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong sản xuất, kinh doanh, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP

Ngày 3/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có thư ngỏ các cá nhân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp về việc sử dụng Cổng DVCQG phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Trong thư, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: “Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chung tay vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và người dân, cộng đồng doanh nghiệp, việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực”.

Từ ngày 9/12/2019 đến nay, trên Cổng đã có hơn 104 nghìn tài khoản đăng ký; 27,7 triệu lượt truy cập; trên 4,3 triệu lượt hồ sơ đồng bộ trạng thái phục vụ người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, đã có trên 23 nghìn hồ sơ xử lý thành công trên Cổng.

Từ 08 nhóm dịch vụ công tại thời điểm khai trương, đến nay, Cổng DVCQG đã cung cấp 228 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19” và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hãy truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia để đăng ký tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

Đối với EVN, ngay khi Cổng DVCQG được khai trương, EVN đã được Chính phủ cho phép tích hợp, cung cấp 3 dịch vụ (trong tổng số 8 dịch vụ trên Cổng).

Tới ngày 24/12/2019, EVN hoàn thành đưa 12/12 dịch vụ điện mức độ 4 kết nối Cổng DVCQG. EVN là doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên hoàn thành việc tích hợp và cung cấp tất cả các dịch vụ điện năng ở mức độ 4 trên Cổng.

Với các dịch vụ điện, khi thực hiện giao dịch qua Cổng DVCQG, mọi hồ sơ, thủ tục của khách hàng sẽ được đơn giản hóa và thuận tiện. Một số giấy tờ như: Giấy đề nghị mua điện, giấy tờ tùy thân sẽ được thay thế bằng các thông tin người dùng đã được Cổng DVCQG xác thực và định danh. Nhờ đó sẽ giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện các giao dịch. Đồng thời, người dân, doanh nghiệp có thể giám sát quá trình thực hiện và đánh giá, phản ánh về các việc cung cấp dịch vụ của ngành Điện.

Vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến về công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng DVCQG, sơ kết 3 tháng vận hành Cổng DVCQG và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; cùng với một số bộ, ngành, địa phương, EVN đã được Thủ tướng Chính phủ biểu dương về việc triển khai tốt dịch vụ trực tuyến trên Cổng