EVN yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”

Tại văn bản số 1892/EVN-KH ngày 30/3/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị thành viên tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

EVN yêu cầu các đơn vị tăng cường làm việc trực tuyến, họp trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom Cloud Meetings. Chủ động phối hợp làm việc trực tuyến với các đối tác, khách hàng; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng.

EVN yêu cầu các đơn vị là vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng - Ảnh: Huyền Thương

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) thực hiện huy động tối ưu các nguồn điện năm 2020 để giảm thiểu chi phí mua điện trên toàn hệ thống và chi phí mua điện trên thị trường phát điện cạnh tranh; đồng thời liên tục cập nhật tình hình thủy văn, phụ tải, nhiên liệu,... tính toán kế hoạch huy động nguồn cập nhật, đề xuất với EVN các giải pháp đảm bảo cung cấp điện trong các kịch bản, kể cả tình huống cực đoan.

Có các phương án vận hành hệ thống lưới điện 110kV, 220kV, 500kV an toàn, tin cậy, nhất là hệ thống điện miền Nam. Xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp đảm bảo hoạt động của Trung tâm ổn định, an toàn, liên tục và chủ động phòng chống dịch, ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Đảm bảo nguồn nhân lực được phân bổ tối ưu trong điều kiện vừa phải duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật vừa phải bảo toàn lực lượng lao động (đặc biệt là đội ngũ nhân sự làm công tác trực ca điều hành hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện, quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin và SCADA) trong suốt quá trình phòng chống dịch.

Các đơn vị phát điện hoàn thành công tác sửa chữa đúng tiến độ Tập đoàn giao. Đảm bảo vận hành các tổ máy phát điện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của A0. Nâng cao độ tin cậy vận hành, khả năng phát điện của các nhà máy.

Các công ty thủy điện tích cực làm việc với chính quyền các địa phương vùng hạ du đề nghị sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước của các hồ thủy điện, vừa để phát điện trong mùa khô, vừa cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn tại các địa phương, vận hành bám qui trình hồ chứa và liên hồ được phê duyệt. 

Các tổng công ty điện lực theo dõi và cập nhật nhu cầu phụ tải trên địa bàn, xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng tháng cho các công ty điện lực và thông báo cho chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp để điều hòa phụ tải hợp lý, sẵn sàng các phương án ứng phó trong trường hợp bất lợi.

Áp dụng mọi biện pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật để giảm tổn thất điện năng trên hệ thống, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng. Hoàn thành kế hoạch cải tạo, sửa chữa lớn đường dây và TBA để sớm đưa vào vận hành các công trình đáp ứng yêu cầu cung ứng điện các địa phương.

Đối với các Ban QLDA hoàn thành thủ tục triển khai đầu tư đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các dự án nguồn và lưới điện được giao.