Người dân, doanh nghiệp đánh giá dịch vụ EVN cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia như thế nào?

21:44 | 21/04/2023 | 4.813 lượt xem

Mức độ hài lòng, Tiến độ giải quyết, Dịch vụ công trực tuyến là 3 tiêu chí Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đứng đầu trong tổng số 5 tiêu chí đánh giá 21 bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công trực tuyến - Kết quả ghi nhận theo Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng người dân, doanh nghiệp...

Chi tiết...


Các dịch vụ điện chiếm tỷ lệ gần 80% trong tổng số yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

17:07 | 14/12/2020 | 3.461 lượt xem

Sau 1 năm Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) được Chính phủ đưa vào hoạt động, tính riêng các dịch vụ về điện đã có gần 1,5 triệu hồ sơ được đồng bộ, gần 500 nghìn yêu cầu được thực hiện qua Cổng, chiếm tỷ lệ 77,16% trong tổng số yêu cầu.

Chi tiết...


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kêu gọi sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia

18:03 | 04/04/2020 | 6.202 lượt xem

Việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) sẽ tận dụng hiệu quả hệ thống thông tin Chính phủ điện tử, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong sản xuất, kinh doanh, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Chi tiết...


EVN là doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính

14:05 | 14/12/2019 | 15.433 lượt xem

Đây là nhận định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng trong buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Cổng Dịch vụ công Quốc gia và chỉ số tiếp cận điện năng, ngày 13/12, tại Hà Nội.

Chi tiết...