EVN chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo điện cũng như hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Cụ thể, EVN đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các khu vực cách ly tập trung của Nhà nước, các bệnh viện nói chung và các bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 nói riêng.

Đặc biệt, Tập đoàn đã đề xuất hỗ trợ miễn phí 100% tiền điện đối với các cơ sở khám chữa và khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19; hỗ trợ 50% tiền điện đối với một số cơ sở khám chữa bệnh khác, thực hiện chức năng khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19 chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ của cơ sở.

EVN và các tổng công ty ủng hộ 3 tỷ đồng tại Lễ công bố vận động Quỹ phòng chống COVID-19 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 17/3/2020.

EVN cũng chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng, đề xuất một số phương án giảm giá điện để hỗ trợ khách hàng tác động bởi dịch COVID-19 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án thực hiện cụ thể, EVN cũng sẽ khẩn trương triển khai thực hiện để góp phần chung tay hỗ trợ khách hàng tác động bởi dịch COVID-19.

Trước đó, ngay tại Lễ công bố vận động Quỹ phòng chống COVID-19 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, EVN và các đơn vị thành viên đã ủng hộ 3 tỷ đồng. Ngoài ra, EVN cũng vận động cán bộ, nhân viên, người lao động toàn Tập đoàn tham gia đóng góp mỗi người một ngày lương để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Cùng với Tập đoàn, các đơn vị thành viên của EVN cũng đã có nhiều hoạt động ủng hộ công tác phòng, chống dịch với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

CBNV Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh chung tay kêu gọi người dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh - Nguồn ảnh: ĐVCC

Ngay từ khi bắt đầu xuất hiện dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ở Việt Nam, EVN đã nghiêm túc triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ về phòng chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị. Tập đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên, người lao động về tình hình, diễn biến của dịch bệnh; xây dựng các kịch bản ứng phó đối với dịch bệnh, không để cán bộ, nhân viên bị nhiễm bệnh; triển khai họp, làm việc trực tuyến để hạn chế tập trung đông người; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công văn, công việc và thực hiện nhiệm vụ; đề nghị khách hàng thực hiện các giao dịch trực tuyến với ngành Điện, đặc biệt qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh đó, trong hoàn cảnh khó khăn về cung cấp điện, đặc biệt do lượng nước các hồ thuỷ điện thiếu hụt lớn, EVN cũng sẽ phấn đấu tiết kiệm tối đa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. 


  • 01/04/2020 05:46
  • PV
  • 10540