Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác PCTT&TKCN năm 2022

Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 04/CT-BCT ngày 14/4/2022 về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2022.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này; chỉ đạo các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối điện trực thuộc rà soát, kiểm tra các công trình, gia cố các vị trí xung yếu đảm bảo an toàn cho công trình khi thiên tai xảy ra, phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây ngoài lành lang có nguy cơ đổ vào công trình điện theo quy định; chuẩn bị sẵn sàng và tập trung mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời mọi sự cố xảy ra, cung cấp điện kịp thời, an toàn sau thiên tai; Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý xây dựng phương án, kế hoạch PCTT&TKCN của đơn vị, tổ chức diễn tập cho các cán bộ, công nhân viên theo đơn vị theo hướng đã phê duyệt.

Chi tiết Chỉ thị có file đính kèm.

 

Chithi04BoCongThuongvePCTT2022.pdf