Đóng cửa xả sâu cuối cùng của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang từ 14h ngày 8/11/2021

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa có Công điện số 20/CĐ-QG hồi 11h ngày 8/11/2021 lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả sâu còn lại của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang từ 14h ngày 8/11/2021.

Cửa xả sâu cuối cùng của NMTĐ Tuyên Quang được đóng lúc 14h ngày 8/11

Theo Công điện, hồi 10 giờ 00 ngày 8/11/2021, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình +119,58m, lưu lượng đến hồ 435 m3/s, tổng lưu lượng xả về hạ du 435m3/s (bao gồm: Lưu lượng phát điện 379m3/s, lưu lượng xả qua tràn xả sâu 52m3/s).

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; theo đề nghị  của Giám đốc công ty thủy điện Tuyên Quang tại văn bản số 1505/TĐTQ-KTAT ngày 08/11/2021 về việc cho phép đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang; bản tin dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia số 081121HN/DBQG_TVBB, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 01 cửa xả sâu còn lại vào hồi 14 giờ 00 ngày 08/11/2021.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng, mực nước đến hồ, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo vận hành đảm bảo theo đúng quy định.

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

Congdienso20BanChidaoTWPCTT.pdf