EVN triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2023

09:48 | 21/05/2023 | 8.603 lượt xem

Đề nghị đối tác tăng cấp than, nhường khí cho phát điện; kiểm soát tính khả dụng các tổ máy nhiệt điện, củng cố lưới phân phối, đẩy mạnh việc tuyên truyền tiết kiệm điện và thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải DR… Hàng loạt biện pháp cấp bách đã và đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các...

Chi tiết...