Công điện của EVN về việc chủ động ứng phó với mưa lũ

Ngày 9/11/2021, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam có công điện số 6888/CĐ-EVN gửi các đơn vị thành viên về việc chủ động ứng phó với mưa lũ tại miền Trung.

Xem chi tiết công điện tại đây.


  • 09/11/2021 09:33
  • Ban An toàn EVN
  • 18205