EVN ban hành Chỉ thị về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chỉ thị số 1686/CT-EVN, ngày 3/4/2022 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo có khoảng từ 4-6 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm nay. Để chủ động ứng phó, nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và của Tập đoàn về công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN). Thành lập/kiện toàn Ban Chỉ huy và ban hành/sửa đổi quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; hoàn thành trước ngày 15/4/2022.

Xây dựng và tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN (bao gồm phương án ứng cứu thông tin), trong đó lưu ý phương án diễn tập trong tình hình dịch bệnh COVID-19, công tác phối hợp, huy động lực lượng của các đơn vị trên địa bàn, địa bàn lân cận và tái lập ca trực đối với trạm biến áp không người trực vận hành tại chỗ (nếu có); hoàn thành diễn tập trước mùa mưa bão ít nhất là 30 ngày. Báo cáo công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão năm 2022 gửi về Tập đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 31/5/2022.

Đơn vị các cấp tự thực hiện kiểm tra, các tổng công ty kiểm tra một số đơn vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra một số tổng công ty và một số đơn vị trực thuộc. Thời gian hoàn thành kiểm tra công tác PCTT&TKCN của EVN và các tổng công ty tại các đơn vị trước ngày 15/6/2022 đối với các đơn vị từ tỉnh Khánh Hòa trở ra và Tây Nguyên (một số công ty thủy điện khu vực Tây Nguyên có thể hoàn thành công tác kiểm tra muộn hơn nhưng hoàn thành trước mùa mưa bão 1 tháng); trước ngày 15/7/2022 đối với các đơn vị các tỉnh còn lại.

Chi tiết Chỉ thị có file đính kèm.

 

ChithiEVNvePhongchongthientai2022.pdf