Bình Định: Bàn giao lưới trung, hạ áp cấp điện cho các công trình thủy lợi sang EVN

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chuyển các tài sản lưới điện trung, hạ áp cấp điện cho các công trình thủy lợi được đầu tư từ nguồn vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định sang cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, thực hiện điều chuyển tài sản theo hình thức tăng, giảm vốn nhà nước (không hoàn trả vốn). Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn UBND tỉnh Bình Định và EVN thực hiện việc điều chuyển tài sản trên theo đúng quy định.

Công nhân Công ty Điện lực Bình Định sửa chữa lưới điện

Trước đó, ngày 6/10/2015, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và EVN xem xét, chỉ đạo, hướng dẫn Công ty Điện lực Bình Định tiếp nhận, quản lý, vận hành, cung cấp điện phục vụ công tác tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp đối với lưới điện trung áp và trạm biến áp hiện đang cấp điện cho các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Trên cơ sở này, Bộ Tài Chính đã có văn bản trả lời, trong đó có nêu rõ việc bàn giao này phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, không áp dụng theo các Thông tư hướng dẫn hiện có. Vì vậy cần phải báo cáo, xin phép Thủ tướng Chính phủ. 

Cũng theo văn bản này, Bộ Tài Chính có nêu, trong thời gian vừa qua có nhiều Bộ, địa phương thực hiện việc đầu tư các công trình điện từ nguồn vốn ngân sách để phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất, cũng như sinh hoạt của nhân dân địa phương.

Sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng do các đơn vị chức năng của các Bộ, địa phương không có đủ năng lực chuyên môn để quản lý vận hành các công trình điện nói trên, nên khi xảy ra sự cố cần phải hỗ trợ của các công ty điện lực tại địa phương.

Vì lý do này, một số Bộ, địa phương có nhu cầu bàn giao tài sản cho ngành Điện quản lý. 

 


  • 28/04/2016 12:29
  • Theo Báo Công Thương