Biểu giá điện một số quốc gia trên thế giới

Biểu giá điện gồm nhiều bậc thang và theo hướng tăng dần (càng dùng nhiều điện, giá càng cao) là phổ biến trên thế giới, không riêng tại Việt Nam. Trong đó mục tiêu chính nhằm khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Thực tế, điện năng là một hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời. Hiện nay, phần lớn lượng điện năng được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu hóa thạch, không tái tạo được như than đá, dầu mỏ, khí đốt trong khi các nguồn năng lượng tái tạo như: năng lượng mặt trời, gió… chưa phát triển mạnh, nguyên nhân là do hiệu quả chưa cao, cách thức sử dụng còn khá phức tạp và chi phí đầu tư lớn.

Trong khi chờ đợi những giải pháp hiệu quả hơn cho việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được xem như là biện pháp quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Do đó, rất nhiều nước trên thế giới đã áp dụng giá điện theo các bậc thang để phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần (hộ sử dụng điện càng nhiều, không tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng sẽ phải áp dụng giá điện cao hơn).

Tham khảo tại một số quốc gia như: Nhật Bản - giá lũy tiến 3 bậc; Mỹ (California) - giá lũy tiến 5 bậc. Tại các nước trong khối ASEAN, biểu giá điện của Thái Lan quy định hộ sử dụng dưới 150 kWh/tháng có 7 bậc thang lũy tiến, hộ sử dụng trên 150 kWh/tháng có 3 bậc, hay tại Malaisia, biểu giá điện lũy tiến 10 bậc, Philippines lũy tiến 8 bậc,...

Tài liệu tham khảo về Biểu giá điện một số quốc gia trên thế giới trong file đính kèm.

Bieu gia dien mot so quoc gia.doc


  • 14/07/2015 05:11
  • Nguồn: Ban QHCĐ EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét