Sớm ổn định cuộc sống vùng tái định cư thủy điện Bản Vẽ

Tỉnh Nghệ An đang tích cực phối hợp với Công ty Thủy điện Bản Vẽ (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) thực hiện các giải pháp sớm ổn định cuộc sống cho người dân tái định cư thủy điện Bản Vẽ tại huyện Thanh Chương.

Một khu tái định cư thủy điện Bản Vẽ - Ảnh Internet

Theo đó, tính đến nay Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã giao xong toàn bộ 150 ha đất trồng lúa nước cho các hộ tái định cư. Về đất khai hoang, các hộ dân tái định cư khai hoang được 87,2 ha và đã kê khai trích đo diện tích, UBND huyện Thanh Chương đang tổng hợp, đề xuất tỉnh Nghệ An và Công ty Thủy điện Bản Vẽ hỗ trợ một phần kinh phí khai hoang.

Về đất ở, UBND huyện Thanh Chương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định ranh giới thực địa, tiến hành trích đo, lập hồ sơ địa chính, cấp được 1.975 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Số hộ còn lại gồm 530 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận do một số hộ đi làm ăn xa, chưa làm thủ tục kê khai cấp giấy chứng nhận; một số hộ khác trở về quê cũ ở huyện Tương Dương (nơi đóng nhà máy thủy điện Bản Vẽ) làm ăn, sinh sống.

Cùng với việc cấp đất ở, đất sản xuất và hỗ trợ người dân tái định cư ổn định cuộc sống, tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo UBND huyện Thanh Chương, Công ty Thủy điện Bản Vẽ xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, trường học, trạm y tế... Đến nay, tại các địa phương tái định cư đã có 2 cầu qua sông được xây dựng; hỗ trợ kinh phí cho 1.849 hộ đào giếng lấy nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt; xây dựng mô hình trồng chè trên diện tích 177 ha…

Thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương) có công suất 320 MW, tổng mức đầu tư 6.740 tỷ đồng, là công trình thủy điện lớn nhất các tỉnh Bắc miền Trung. Để thực hiện công trình này, tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam di dời, tái định cư cho 2.505 hộ dân ở huyện Tương Dương chuyển về nơi ở mới là huyện Thanh Chương. Tuy nhiên, do nơi ở mới nhiều hộ dân chưa thích nghi với môi trường, điều kiện sống và nhiều nguyên nhân khác nên sau khi tái định cư một thời gian, nhiều hộ dân đã bỏ nơi tái định cư mới, quay trở về nơi ở cũ, gây bất ổn về an ninh trật tự và quản lý nhân khẩu.

Trước tình hình trên, tỉnh Nghệ An giao huyện Tương Dương trong tháng 7/2015 khảo sát, nghiên cứu đưa ra phương án giải quyết để di dời các hộ dân ra khỏi lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Đồng thời tăng cường quản lý lòng hồ, không để tình trạng xây dựng nhà trái phép trong vùng lòng hồ.


  • 09/07/2015 04:40
  • Theo TTXVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét