634,36 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC), tương ứng 2,22% điện thương phẩm và tăng 14,3% so với năm 2022.

EVNHCMC đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025, với 4 mục tiêu và 5 giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng, đẩy mạnh giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm điện hiệu quả. 

Tổng công ty đã thành lập Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023 và có nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải. Các công ty điện lực làm việc với các quận, huyện trên địa bàn để phối hợp triển khai những giải pháp cụ thể nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình về sử dụng điện tiết kiệm.

Toàn Tổng công ty đã triển khai các chương trình như: Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội; Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm; Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn; Chung tay sử dụng năng lượng xanh...

Bên cạnh đó, tổ chức truyền thông tiết kiệm điện tới từng phường/xã, khu phố/tổ dân phố, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Ban quản lý khu công nghệ cao TP.HCM; sử dụng dữ liệu đo xa hàng ngày để giám sát việc thực hiện của từng khách hàng; tập trung kiểm tra, giám sát đối với nhóm chiếu sáng quảng cáo để đề nghị tắt đèn sau 22h.

Đồng thời, công tác truyền thông về tiết kiệm điện, phổ biến chủ trương, chính sách, kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trên trên các phương tiện truyền thông đại chúng, website, App CSKH cũng được Tổng công ty đẩy mạnh.


  • 12/01/2024 10:17
  • PV
  • 2114