Bosch Việt Nam khánh thành hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà tại Đồng Nai

Bosch Việt Nam và công ty TNHH Tona Syntegra Solar mới đây đã tổ chức khánh thành hệ thống điện mặt trời với công suất 1.540kWp tại Nhà máy Bosch Việt Nam (Đồng Nai).

Việc lắp đặt thành công hệ thống tấm quang điện mặt trời tại nhà máy Bosch Việt Nam sẽ tạo ra khoảng 2.300MWh năng lượng sạch hàng năm và giảm 1.630 tấn khí thải CO2. Mức giảm này tương đương với khoảng 30.000 cây xanh được gieo trồng hàng năm.

Ông Andreas Abbing, Phó Chủ tịch, Giám đốc Kỹ thuật Nhà máy Bosch Việt Nam cho biết: “Tại Bosch, chúng tôi tin rằng các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường là nền tảng cho sự thành công của doanh nghiệp. Tinh thần và tư tưởng này đã thấm nhuần trong mọi hành động hằng ngày của nhân viên và toàn thể công ty. Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu và tối ưu hóa lượng điện tiêu thụ trong quy trình sản xuất tại nhà máy, nỗ lực đạt mức trung hòa CO2 hiệu quả với các giải pháp sáng tạo khác nhau. Hệ thống quang điện mặt trời là dự án minh chứng cho cam kết của Bosch Việt Nam trong việc sử dụng năng lượng bền vững, góp phần cải thiện môi trường”.

Lễ khánh thành hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Nhà máy Bosch Việt Nam (Đồng Nai). Ảnh: Bosch Việt Nam

Trong nỗ lực thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường tại Nhà máy Bosch Việt Nam, 900.000 Euro (tương đương 1 triệu USD) đã được đầu tư để xây dựng hệ thống tái chế nước thải tại nhà máy. Kết quả cho thấy, kể từ năm 2020, 65% tổng lượng nước tiêu thụ tại nhà máy đã được xử lý và tái sử dụng, góp phần tiết kiệm tài nguyên.

Bên cạnh đó, công ty đã khởi xướng nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường khác nhau trên khắp các chi nhánh và công ty con của Bosch tại Việt Nam, như chương trình trồng cây hàng năm, các chiến dịch nội bộ "Reuse-Reduce-Recycle" (Tái sử dụng - Giảm thiểu - Tái chế), thúc đẩy bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Hơn thế, Bosch Việt Nam còn thể hiện sự tích cực trong tham gia các sáng kiến xã hội và dự án cộng đồng, như chương trình đào tạo nghề và các chương trình hỗ trợ xã hội khác, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương, cũng như chất lượng cuộc sống tại khu vực.

Tất cả các hoạt động trên nằm trong định hướng chiến lược của tập đoàn. Từ năm 2020, Tập đoàn Bosch với hơn 400 chi nhánh và công ty con trên toàn cầu đã đạt được mục tiêu trung hòa carbon (bao gồm phạm vi 1 và 2). Điều này được thực hiện thông qua bốn nguyên tắc chính gồm: tăng cường tính hiệu quả của năng lượng được sử dụng, tự sản xuất năng lượng tái tạo, mua điện từ nguồn tái tạo, sử dụng tín chỉ carbon để bù trừ lượng khí thải COcòn lại.


  • 27/12/2023 09:40
  • Ngọc Linh
  • 2342