11,18%

Là tỷ lệ tiết giảm điện năng tiêu thụ khu vực văn phòng Công ty Thủy điện Ialy năm 2023 so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cao điểm tiết kiệm điện, gian máy ngầm Thủy điện Ialy cắt giảm 75% số bóng đèn chiếu sáng. Ảnh: ĐVCC

Năm 2023, Công ty đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến tất cả các CBCNV về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả dưới nhiều hình thức tuyên truyền trên 2 trang web nội bộ và website www.ialyhpc.vn; trên màn hình điện tử tại văn phòng và các nhà máy; dán poster tuyên truyền tại các vị trí sản xuất, khu thể thao, nơi công cộng; poster tại vị trí bật/tắt công tắc điện tại các phòng làm việc, phòng họp, buồng công nghệ… Từ đó đã hình thành thói quen tiết kiệm điện trong toàn thể CBCNV như: chỉ sử dụng điện khi cần thiết, tận dụng triệt để thông gió, ánh sáng tự nhiên…

Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật nên tỷ lệ điện tự dùng các nhà máy giảm so với kế hoạch giao. Nhà máy Thủy điện Ialy tiết kiệm hơn 376.000 kWh, Nhà máy Thủy điện Sê San 3 tiết kiệm hơn 714.000 kWh, Nhà máy Thủy điện Pleikrông tiết kiệm hơn 1.177.000kWh. Sản lượng điện tự dùng tiết kiệm hơn 2.266.000kWh, tương ứng hơn 3.977 triệu đồng.


  • 10/01/2024 10:08
  • PV
  • 2326