PC Trà Vinh sơ kết Quy chế phối hợp tiết kiệm điện với các tổ chức đoàn thể năm 2023

Mới đây, Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Quy chế phối hợp với các tổ chức đoàn thể về công tác sử dụng điện an toàn – tiết kiệm và hiệu quả.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 05 tổ chức đoàn thể gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn Trà Vinh. Về phía Công ty Điện lực Trà Vinh có ông Đặng Phúc Khánh - Phó Giám đốc Công ty cùng đại diện các phòng, ban, Điện lực trực thuộc. 

Năm 2023, sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 29,9 triệu kWh; đạt 112,18% kế hoạch năm. Trong đó, các cơ quan hành chính sự nghiệp tiết kiệm 778.313 kWh; hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm 232.235 kWh; khách hàng sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ tiết kiệm 16,83 triệu kWh; các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm 12 triệu kWh.

Ông Đặng Phúc Khánh - Phó Giám đốc Công ty tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2023

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, nên công tác phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện trong năm 2023 đã đạt được những thành công nhất định. Có sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa 05 tổ chức đoàn thể với Công ty Điện lực Trà Vinh trong việc trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các hội viên, đoàn viên và người dân tham gia hưởng ứng tiết kiệm điện, góp phần tiết kiệm chi phí cho xã hội và bảo vệ môi trường.

Công ty đã khen thưởng cho 15 tập thể và 25 cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2023, với tổng chi phí khen thưởng là 25 triệu đồng.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, hội nghị cũng đã đề ra những mục tiêu trọng tâm trong công tác phối hợp: Phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu tiết kiệm điện và hoàn thành các chương trình tiết kiệm điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam giao trong năm 2024; đảm bảo ổn định tình hình cung cấp điện các tháng mùa khô năm 2024; gắn kết hoạt động truyền thông tiết kiệm điện với sử dụng điện an toàn và nâng cao công tác dịch vụ khách hàng; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bên đặc biệt là các cấp cơ sở để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu. Quan tâm và đầu tư đúng mức trong công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để công tác tuyên truyền được phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân.