49,654 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2023, tương đương 2,64% sản lượng điện thương phẩm, tiết kiệm nhiều hơn kế hoạch giao 0,54%.

Ảnh minh họa

Năm 2023, Công ty Điện lực Cà Mau đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty, kêu gọi người dân sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm. 

PC Cà Mau đã phối hợp với các địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, như: Gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm điện trong trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp; tổ chức tập huấn tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại các huyện và thành phố... Bên cạnh đó, Công ty cũng tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, báo đài, mạng xã hội để hoạt động tiết kiệm điện đi vào cuộc sống hàng ngày của người dân, từ ý thức đến hành động cụ thể.

Các giải pháp, sản phẩm, mô hình tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức được thông tin đến người dân và doanh nghiệp. Mặt khác, công ty cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý các hành vi, vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.


  • 09/01/2024 04:27
  • PV
  • 2345