Hơn 173,26 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm ước tính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đạt 2,34% sản lượng điện thương phẩm, vượt chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao 0,24%.

Nhân viên Điện lực TX. Phú Mỹ tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Nguồn ảnh: baobariavungtau

Cụ thể, cơ quan hành chính tiết kiệm 3.517.472 kWh; chiếu sáng công cộng 2.925.048 kWh; ánh sáng sinh hoạt và kinh doanh 30.764.116 kWh; sản xuất công nghiệp 136.059.723 kWh

Trong năm, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu đã tăng cường công tác tuyền truyền tiết kiệm điện. Thực hiện phát thông tin tuyên truyền định kỳ trên đài phát thanh, truyền hình báo Đảng địa phương.

Bên cạnh đó, Công ty ban hành, niêm yết các văn bản về tiết kiệm điện của các cấp, nội quy sử dụng điện của Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu… tại các Điện lực, phòng, tổ điện. Bố trí tài liệu hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại nơi giao tiếp khách hàng, quầy thu tiền điện để phổ biến vận động khách hàng thực hiện tiết kiệm điện...