37,918 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021, tương đương 2,37% sản lượng điện thương phẩm, tương ứng với giá trị tiết kiệm tiền điện là hơn 70 tỷ 985 triệu đồng.

Cà Mau tăng cường lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà nhằm thúc đẩy công tác tiết kiệm điện hiệu quả. Nguồn ảnh: Internet

Trong năm 2021, Công ty đã tiếp tục phối hợp với các địa phương để triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm như: Gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm điện trong trường học, đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng...

Việc triển khai hiệu quả công tác tiết kiệm điện góp phần giảm công suất đỉnh của hệ thống nhằm đảm bảo tốt việc cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương: thực hiện tốt việc cấp điện cho các thành phần phụ tải quan trọng, phụ tải sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh; đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trong mùa khô; đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của địa phương...

Trong nhiều năm liền Công ty Điện lực Cà Mau đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam trong công tác tiết kiệm điện. Năm 2021, thực hiện tiết kiệm điện nhiều hơn 0,27% so với kế hoạch được giao.


  • 10/01/2022 03:33
  • Thảo Nguyên
  • 1765