30,77 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng lũy kế 10 tháng năm 2021, đạt tỷ lệ 2,32% so với sản lượng điện thương phẩm, cao hơn 0,22% so với chỉ tiêu được giao (2,1%).

Công nhân PC Sóc Trăng hướng dẫn chủ hộ nuôi tôm ứng dụng những công nghệ mới tiết kiệm điện trong nuôi tôm. Nguồn ảnh: Internet (Ảnh chụp trước tháng 4.2021)

Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm điện tháng 10/2021 là 3,24 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,4% so với sản lượng điện thương phẩm.

Nhằm tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể đề nghị hỗ trợ tuyên truyền các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong các buổi sinh hoạt định kỳ.

Đối với các hộ gia đình, công ty tuyên truyền và hướng dẫn người dân tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; ưu tiên mua sắm các thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời...

Tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ, công ty hướng dẫn khách hàng thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải...

Ngoài ra, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã triển khai nhân rộng mô hình tiết kiệm điện sử dụng gối đỡ con lăn thay thế gối đỡ chữ U cho dàn quạt đến tất cả các hộ dân nuôi tôm trên toàn tỉnh, qua đó lồng ghép triển khai công tác tuyên truyền an toàn điện trong nuôi tôm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tiết kiệm điện tại các hộ nuôi tôm trên địa bàn.


  • 15/11/2021 11:08
  • Thảo Nguyên
  • 1248