237,5 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lũy kế 9 tháng năm 2021, tương đương 2,2% sản lượng điện thương phẩm của tỉnh.

Công tác tuyên truyền TKĐ được đẩy mạnh triển khai nhằm thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nguồn ảnh: Internet

Riêng trong tháng 9/2021 sản lượng điện tiết kiệm đạt 22 triệu kWh.

Công ty Điện lực Đồng Nai đã lập kế hoạch và triển khai nhiều chương trình tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm đến cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan hành chính, trường học và người dân sử dụng điện nhằm thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng điện, chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác vận động sử dụng tiết kiệm điện đến các tổ dân phố và từng hộ dùng điện...

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai Chỉ thị Tiết kiệm điện của tỉnh và chương trình tiết kiệm điện của công ty; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ và sinh hoạt trên địa bàn.

 


  • 15/10/2021 03:41
  • Thảo Nguyên
  • 1296