20,1 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 9 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

PC Vĩnh Long khuyến cáo, khách hàng không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn để đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện. 

Theo Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh Long), sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh tháng 9/2021 đạt 2,25 triệu kWh, lũy kế 9 tháng là 20,1 triệu kWh, tăng 1,2% so với cùng kỳ, đạt 79,7% kế hoạch năm 2021 (25,2 triệu kWh).

Công ty đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, hướng dẫn giúp khách hàng chủ động sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; phối hợp với Đài phát thanh - truyền hình địa phương phát sóng nội dung tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, trường học và doanh nghiệp tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất kinh doanh.

PC Vĩnh Long khuyến khích khách hàng sử dụng điện “đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu”, “tắt điện khi không sử dụng”.

Đối với hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt, khuyến cáo nên bật điều hòa từ 26oC trở lên, tận dụng nguồn ánh sáng và gió tự nhiên, không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn…

Đối với khách hàng sử dụng điện trong sản xuất, cần bố trí tăng cường sản xuất trong giờ thấp điểm, hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm; sử dụng thiết bị, phương tiện sản xuất có hiệu suất sử dụng năng lượng hiệu quả cao để tiết kiệm điện...

 

 

 


  • 24/10/2021 09:34
  • Đình Long
  • 1202