24,6 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long lũy kế 11 tháng năm 2021, tăng 0,81% so cùng kỳ năm trước, đạt 97,6% kế hoạch năm 2021. Theo Công ty Điện lực Vĩnh Long, dự kiến cả năm sản lượng điện tiết kiệm là 26,5 triệu kWh, tương đương 105% kế hoạch.

Ảnh minh họa

Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021, bằng nhiều giải pháp trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhận thức của người dân, người lao động và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được nâng cao, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức sang hành động trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Thời gian tới, Công ty Điện lực Vĩnh Long sẽ tiếp tục triển khai linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền, hướng dẫn giúp khách hàng chủ động sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.


  • 09/12/2021 03:28
  • Thảo Nguyên
  • 1269