27,2 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 11 tháng, tăng 7,9% so cùng kỳ, đạt 99,6% kế hoạch 2023.

Trong đó tháng 11/2023 sản lượng điện tiết kiệm đạt 2,3 triệu kWh.

Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm với từng nhóm đối tượng: đơn vị hành chính sự nghiệp; hệ thống chiếu sáng công cộng; nhóm khách hàng sản xuất, khách hàng có mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên… Đồng thời, triển khai phong trào “Hộ gia đình tiết kiệm điện”, phát động phong trào “Gia đình xanh” trên môi trường số.

Bên cạnh đó, Công ty cũng phối hợp với các tổ chức đoàn thể mở lớp truyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, trên app chăm sóc khách hàng…

Đặc biệt, công ty chú trọng tuyên truyền trong trường học, truyền tải những kiến thức về tiết kiệm điện đến các em học sinh một cách tự nhiên, gần gũi, giúp các em trở thành những “tuyên truyền viên nhí” để cùng lan tỏa, vận động người thân, bạn bè thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.


  • 11/12/2023 05:13
  • PV
  • 2460