21,1 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 8 tháng của năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tương ứng tiết kiệm 2,55% sản lượng điện thương phẩm, tốt hơn 10,42% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 81,05% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm tháng 8 là 3,26 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 3,11% sản lượng điện thương phẩm.

Công ty Điện Lực Bạc Liêu đã thực hiện nghiêm các chỉ thị và công văn về việc tăng cường tiết kiệm điện của UBND tỉnh Bạc Liêu, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến các khách hàng.

Công ty duy trì phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực; đôn đốc công tác tiết kiệm điện nội bộ toàn Công ty. Đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc duy trì thực hiện tiết kiệm điện của các nhóm khách hàng: hành chính sự nghiệp, chiếu sáng quảng cáo, cơ sở năng lượng trọng điểm, chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

PC Bạc Liêu mong muốn khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành trong công tác tiết kiệm điện, vì tiết kiệm điện không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp về mặt tài chính mà còn đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng.

 

 


  • 14/09/2023 09:44
  • PV
  • 3755