311,7 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 10 tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chiếm 2,5% sản lượng điện thương phẩm, tăng 0,55% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm tháng 10/2023 là 34,26 triệu kWh.

Công ty Điện lực Bình Dương luôn quan tâm tổ chức các chương trình, hoạt động tuyên truyền, vận động các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tắt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm; lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng,… 

Bên cạnh đó, Công ty cũng đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả trong trường học để giáo dục cho các em học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng điện tiết kiệm, xây dựng ý thức sử dụng điện tiết kiệm ngay từ khi còn trên ghế nhà trường trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người thân, cộng đồng xã hội, lan tỏa đến mọi người ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. 

Theo kế hoạch, giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, tỉnh Bình Dương phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,1% tổng điện năng tiêu thụ; giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 2,8% vào năm 2025; tăng cường truyền truyền, vận động khách hàng tham gia thực hiện các chương trình về quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR) góp phần giảm bớt công suất phụ tải đỉnh và đáp ứng chỉ huy điều độ của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia). Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn Led.


  • 17/11/2023 03:45
  • PV
  • 656