17,35 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh lũy kế 07 tháng năm 2023, đạt 110,06% kế hoạch.

Trong đó, tháng 7/2023 tiết kiệm được 2,67 triệu kWh, đạt 116,21% kế hoạch.

Để nâng cao ý thức tiết kiệm điện, giúp khách hàng sử dụng điện hiệu quả, Công ty Điện lực Trà Vinh đã triển khai nhiều chương trình tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm đến các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học và người dân; khuyến cáo sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện trong gia đình, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm và tắt các thiết bị điện khi không sử dụng…

Bên cạnh đó, Công ty cũng phối hợp với Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh nêu gương điển hình, cách làm hay về tiết kiệm điện nhằm phổ biến sâu rộng để người dân nâng cao ý thức và học tập làm theo.

Mặt khác, Công ty Điện lực Trà Vinh cũng luôn chú trọng đến công tác cải tạo và xây dựng mới các công trình lưới điện, nâng cấp các trạm biến áp, giảm tổn thất điện năng… đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền tiết kiệm điện ở Trà Vinh đến nay đã từng bước được sự đồng thuận từ phía khách hàng sử dụng điện; nhận thức của người dân, doanh nghiệp về sử dụng điện an toàn, hiệu quả ngày một nâng cao.

 

 


  • 10/08/2023 02:35
  • PV
  • 3531