55,64 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 7 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Lũy kế thực hiện 7 tháng năm 2023 đạt 350,44 triệu kWh.

EVNHCMC đã vận động khách hàng tham gia và đã ký được 633 biên bản thỏa thuận với tất cả các khách hàng sử dụng điện lớn từ 1 triệu kWh/năm, tổng công suất tiềm năng khách hàng đã thỏa thuận có thể tiết giảm là 169 MW.

Bên cạnh đó, EVNHCMC đã thỏa thuận được với 160 khách hàng có máy phát điện dự phòng (tổng công suất là 150MVA), đề nghị hỗ trợ sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp để chủ động nguồn cung ứng điện.

Đến cuối tháng 7/2023, Tổng công ty đã tổ chức các sự kiện DR nhằm vận động khách hàng chủ động tiết giảm nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm với tổng công suất đã tiết giảm là 128,98 MW, tương ứng điện năng tiết giảm là 387,66 MWh.

Tổng công ty tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. 

Bên cạnh đó, toàn tổng công ty triển khai các chương trình tiết kiệm điện vì an sinh xã hội như: Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội; Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm; Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn; Chung tay sử dụng năng lượng xanh…

 

 

 


  • 17/08/2023 02:37
  • PV
  • 3660