Hà Nội triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội số

Ngày 18/3, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 776/UBND-KGVX về triển khai ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số.

Hà Nội đẩy mạnh việc ứng dụng VssID trên địa bàn Thành phố

Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giúp người tham gia BHXH, BHYT dễ dàng tra cứu các thông tin như: thẻ BHYT; theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tra cứu Mã số Bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh BHYT...

Để đẩy mạnh việc ứng dụng VssID trên địa bàn Thành phố, góp phần thực hiện chiến lược số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai: 100% công chức, viên chức, người lao động đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

UBND các quận, huyện, thị xã, Bưu điện Thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đại lý thu BHXH, BHYT, Bưu điện huyện và Bưu điện trung tâm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người tham gia BHXH, BHYT đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phổ biến, cung cấp tài liệu hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID gửi các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đại lý thu và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố…


  • 19/03/2021 01:50
  • Thảo Nguyên
  • 782