Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số

Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số của tác giả David L.Rogers (NXB Tổng hợp TP.HCM) là cuốn sách trình bày cách thức mà các doanh nghiệp có xuất phát điểm từ giai đoạn trước thời đại số có thể chuyển đổi, cải tạo các kế hoạch và chiến lược của họ, từ đó tận dụng được những cơ hội mới trong thế giới  số ngày nay để tiếp tục phát triển.

“Rogers nắm bắt một cách tài tình thời điểm mà chúng ta đang trải qua – đó là bối cảnh kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng được tạo ra bởi cuộc cách mạng kỹ thuật số và cung cấp hướng dẫn thực tiễn về các quyết định mà mọi doanh nghiệp cần đưa ra để chứng tỏ thị trường vẫn cần tới họ”, Russel Dubner – Chủ tịch và CEO ELELMAN U.S.

Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã thực sự làm đảo lộn các chiến lược kinh doanh truyền thống. Các nguyên tắc trong kinh doanh đã thay đổi. Trong mỗi ngành công nghiệp, chúng ta đang chứng kiến sự lan rộng của các công nghệ số mới, sự nổi lên của những nguy cơ gây gián đoạn, thay thế, cũng như sự biến đổi về mô hình và quy trình kinh doanh.

Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số không phải là vấn đề về công nghệ - mà đó là vấn đề về chiến lược và cách tư duy mới. Chuyển đổi trong thời đại kỹ thuật số đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao nhận thức về chiến lược chứ không phải chỉ nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin.

Rất nhiều cuốn sách đưa ra lời khuyên cho các công ty khởi nghiệp trong thời đại số, nhưng đây là cuốn sách đầu tiên chỉ ra cách tiếp cận để chuyển đổi một doanh nghiệp thành lập từ trước thời kỳ phát triển của Internet, giúp họ tiếp tục thành công trong thời đại số.


  • 03/02/2021 01:51
  • Thảo Nguyên
  • 907