3 trường hợp được nghỉ hưu từ năm 2021

Theo Công văn số 362/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giải đáp một số nội dung vướng mắc trong thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu, 3 đối tượng dưới đây sẽ đủ điều kiện giải quyết hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2021.

Ảnh minh họa

- Lao động nam sinh tháng 12/1960 và lao động nữ sinh tháng 12/1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

- Đối với lao động nam sinh tháng 12/1965 và lao động nữ sinh tháng 12/1970 thuộc một trong các trường hợp: Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành; có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021); được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% trước ngày 1/1/2021.

- Lao động nam sinh tháng 12/1970 và lao động nữ sinh tháng 12/1975 được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên trước ngày 1/1/2021.

Với các trường hợp khác, thời điểm hưởng lương hưu tương ứng theo tháng, năm sinh.

 

 


  • 09/03/2021 09:50
  • Thảo Nguyên (TH)
  • 720