EVN tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Mới đây, tại TP.Cần Thơ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019 cho gần 230 CBCNV.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, EVN luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. 

EVN xác định công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý, giải quyết khiếu nại tố cáo có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động quản lý, liên quan trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Tập đoàn, giúp lãnh đạo EVN và thủ trưởng các đơn vị kiểm soát hoạt động của đơn vị, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, kịp thời xử lý các sai phạm phát sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của EVN, đơn vị, cá nhân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

Trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, giải quyết khiếu nại tố cáo đã góp phần giúp Tập đoàn củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý điều hành, đảm bảo ổn định nội bộ, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ công nhân viên; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh, cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Tại buổi tập huấn, các học viên được TS Nguyễn Tuấn Khanh -  Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (thuộc Thanh tra Chính phủ) phổ biến các văn bản, các quy định mới của pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực tiễn công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo; kinh nghiệm và kỹ năng tiếp dân; đặc thù của EVN và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý, giải quyết khiếu nại tố cáo…

Chương trình tập huấn giúp cho các cán bộ làm công tác kiểm tra và thanh tra, công tác quản lý tổ chức và nhân sự ở các đơn vị trong Tập đoàn được bổ sung nâng cao kiến thức, phục vụ cho việc thực thi pháp luật ngày càng hoàn thiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

 


  • 15/09/2019 02:10
  • Ngọc Yến
  • 1176