Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam tổ chức đào tạo VHDN

Ngày 02/11, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã tổ chức đào tạo văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho toàn thể CBCNV.

Khóa đào tạo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên đơn vị về các giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức… văn hóa EVNNPT, từ đó lan tỏa, gắn kết người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh con người EVNNPT bản lĩnh, vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao.

Ông Trương Hữu Thành - Giám đốc SPMB đã tham gia giảng dạy, phân tích các nội dung cơ bản của bộ Tài liệu Văn hóa EVNNPT, về Sứ mệnh -  Tầm nhìn - Khẩu hiệu - Giá trị cốt lõi - Chuẩn mực đạo đức - Quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp. Bên cạnh việc được cung cấp những kiến thức về văn hóa doanh nghiệp và văn hóa EVNNPT, các học viên còn thực hành, tập luyện các nghi thức cơ bản trong giao tiếp...

Hoạt động thảo luận, tương tác cũng được tổ chức nhằm trao đổi, chia sẻ những tình huống đã diễn ra trong thực tế để các học viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, thấm nhuần hơn nữa văn hóa EVNNPT trong mọi hoạt động.