9,526 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận lũy kế 7 tháng của năm 2021, tương ứng 2,27% sản lượng điện thương phẩm (419,661 triệu kWh) và tăng 4,84% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản lượng điện tiết kiệm 7 tháng của năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tăng 4,84% so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn ảnh: Internet.

Trong tháng 7/2021 toàn tỉnh tiết kiệm được 1,457 triệu kWh, tăng 1,6% so với cùng kỳ tháng 7/2020.

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, làm ảnh hướng đến kế hoạch bảo trì, sửa chữa lưới điện của Công ty Điện lực Ninh Thuận, tuy nhiên với tinh thần chủ động, tích cực Công ty vẫn đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn. Đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các địa điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và các cơ sở y tế phục vụ phòng, chống dịch.

Công ty cũng phối hợp Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận khai thác trang thông tin http://sudungdien.evn.com.vn theo dõi nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh và tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về sử dụng tiết kiệm điện, triển khai các chương trình tiết kiệm điện năm 2021.


  • 13/08/2021 10:52
  • Thảo Nguyên
  • 5146