163 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2021.

Một buổi tuyên truyền tiết kiệm điện cho học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Sản lượng điện tiết kiệm trên tương ứng tỷ lệ 2,2% sản lượng điện thương phẩm, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo PC Đồng Nai, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thời gian qua, Công ty đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm đến cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan hành chính và toàn thể người dân sử dụng điện.

Chính vì vậy, đông đảo người dân, công sở, doanh nghiệp... trên địa bàn tỉnh đã thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng điện, chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

Cũng theo đại diện PC Đồng Nai, để đảm bảo điện đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình...; đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai Chỉ thị Tiết kiệm điện của tỉnh và chương trình tiết kiệm điện của công ty; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thúc đẩy lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà…


  • 28/07/2021 11:32
  • Huy P.
  • 5824