Hơn 18,820 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 8 tháng của năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tương ứng 2,49% sản lượng điện thương phẩm, tăng 12,97% so với cùng kỳ năm 2020.

Ảnh minh họa

Để đạt được những kết quả trên, Công ty đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến các doanh nghiệp, tổ chức và người dân, từ đó góp phần thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng điện, giúp khách hàng chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo điện phục vụ khu vực cách ly, khu điều trị COVID-19 và các chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện của địa phương, thời gian tới, Công ty Điện lực Bạc Liêu sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình...; phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực; tiếp tục tuyên truyền các quy định pháp luật trong sử dụng điện trên các phương tiện thông tin của các huyện/thị xã/thành phố...

 

 


  • 18/09/2021 04:40
  • Thảo Nguyên
  • 1282