Tuần 4 tháng 8: Giá thị trường điện tăng 2,6% so với tuần trước

Từ ngày 21 - 27/8, giá thị trường điện tăng 2,6% so với tuần trước, với giá mua điện bình quân của các nhà máy điện tính tại điểm mua bán điện là 1.163 đồng/kWh (chưa bao gồm tổn thất trên hệ thống điện).

Bên cạnh đó, giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 104 đồng/kWh; giá thành khâu phân phối bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 292,11 đồng/kWh; giá thành khâu phụ trợ quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,32 đồng/kWh.

Cũng trong tuần 4 tháng 8, sản lượng toàn hệ thống đạt 4,1 tỷ kWh tăng  2,3% so với tuần trước, bình quân là 584,5 tr.kWh/ngày.

Hệ thống điện tiếp tục truyền tải từ miền Bắc vào miền Trung và vào miền Nam. Các nhà máy thủy điện tiếp tục được huy động cao theo lưu lượng nước về, đảm bảo các yêu cầu trong quy trình điều tiết liên hồ chứa.

 


  • 12/09/2017 11:27
  • Minh Tâm
  • 9362