Tuần 1 tháng 8: Giá thị trường điện tiếp tục duy trì ở mức cao

Tuần 1 tháng 8 (từ ngày 31/7 đến 6/8), giá thị trường điện vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, do phải duy trì nguồn cung từ các nhà máy nhiệt điện với giá cao để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn.

Cụ thể, giá mua điện bình quân của các nhà máy điện tính tại điểm mua bán điện là 1.280 đồng/kWh (chưa bao gồm tổn thất trên hệ thống điện). 

Giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 104 đồng/kWh; giá thành khâu phân phối bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 292,11 đồng/kWh; giá thành khâu phụ trợ quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,32 đồng/kWh.

Cũng trong tuần 1 tháng 8, sản lượng toàn hệ thống đạt 4,05 tỷ kWh, giảm 0,72% so với tuần trước, do mưa nhiều ở miền Bắc và miền Nam.

Hệ thống điện vận hành ổn định, không xảy ra sự cố cắt điện do thiếu nguồn. Trong 1 số ngày phải huy động các tổ máy chạy dầu tại Cần Thơ, Thủ Đức để đáp ứng phụ tải đỉnh miền Nam.


  • 14/08/2017 11:28
  • Minh Tâm
  • 8107