Lập kế hoạch vận hành thị trường điện phải đảm bảo công bằng, minh bạch

  • 23/05/2019

Đó là một trong những nội dung của Quyết định số 46/QĐ-ĐTĐL về Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện, được Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành ngày 8/5/2019.

Chi tiết...