Tuần 2 tháng 7: Giá thị trường điện giảm 2,38%

Tuần 2 tháng 7 (từ ngày 10 - 16/7), giá thị trường điện có xu hướng giảm nhẹ. So với tuần trước đó (từ ngày 3-9/7), giá thị trường điện giảm 2,38%.

Cụ thể, giá mua điện bình quân của các nhà máy điện tính tại điểm mua bán điện là 1.078 đồng/kWh (chưa gồm tổn thất trên hệ thống điện); trong khi đó, mức giá này của tuần trước đó đạt 1,228 đồng/kWh.

Giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 104 đồng/kWh; giá thành khâu phân phối bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 292,11 đồng/kWh; giá thành khâu phụ trợ quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,32 đồng/kWh.

Trong tuần, sản lượng toàn hệ thống đạt 3,91 tỷ kWh, giảm 3,58% so với tuần trước, bình quân đạt 558,57 triệu kWh/ngày. Phụ tải miền Bắc và miền Nam giảm do nền nhiệt giảm kết hợp với mưa tại miền Bắc.

Cũng trong tuần này, ngày 11/7, Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng chính thức hòa đồng bộ thành công vào lưới điện quốc gia, góp phần nâng công suất của NMTĐ Thác Mơ lên 225 MW. Việc hòa đồng bộ kịp thời dự án NMTĐ Thác Mơ mở rộng đóng góp cho lưới điện Quốc gia sản lượng khoảng 52 triệu kWh mỗi năm.

Kính mời Quý độc giả xem Thông tin thị trường điện từ 10/07/2017 - 16/07/2017 tại đây.

 


  • 25/07/2017 03:13
  • Minh Tâm