Triển khai thi công Dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Khánh Hòa) và đường dây đấu nối

Ngày 29/12, tại Khánh Hòa, Ban QLDA Truyền tải điện (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) tổ chức triển khai thi công Dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và đường dây đấu nối. Dự kiến, dự án hoàn thành trong tháng 1/2025.

 

Các đơn vị quyết tâm hoàn thành dự án đáp ứng mục tiêu tiến độ đề ra

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban QLDA Truyền tải điện (NPTPMB) quản lý điều hành dự án.

Dự án có quy mô lắp đặt 1 máy biến áp 220/110/22 kV - 250 MVA. Phía 220kV sử dụng sơ đồ hai hệ thống thanh cái có thanh cái đường vòng, bao gồm 10 ngăn. Trong giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 6 ngăn (4 ngăn xuất tuyến, 1 ngăn lộ tổng và 1 ngăn máy cắt nối), sử dụng sơ đồ hệ thống hai thanh cái. Dự phòng 1 ngăn đường vòng, 1 ngăn lộ tổng máy biến áp 250MVA và 2 ngăn xuất tuyến.

Phía 110kV sử dụng sơ đồ hai hệ thống thanh cái có thanh cái đường vòng, bao gồm 15 ngăn. Trong giai đoạn này lắp đặt thiết bị để đấu nối cho 6 ngăn lộ (4 ngăn xuất tuyến, 1 ngăn lộ tổng, 1 ngăn máy cắt nối). Dự phòng 6 ngăn xuất tuyến, 1 ngăn lộ tổng máy biến áp 250MVA, 1 ngăn đường vòng và 1 ngăn tụ bù.

Phía 22kV sử dụng sơ đồ khối, các thiết bị lắp đặt ngoài trời để cấp điện tự dùng thông qua máy biến áp tự dùng của trạm.

Phần đường dây đấu nối xây dựng đường dây 220kV, 4 mạch, dài khoảng 250m đấu nối vào đường dây 220kV Tuy Hòa – Nha Trang.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải và đảm bảo vận hành cho các trạm biến áp 110kV khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hoà và phía Nam tỉnh Phú Yên, đặc biệt cấp nguồn cho phụ tải khu kinh tế Vân Phong; đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.


  • 29/12/2023 03:50
  • Xuân Tiến
  • 4407