Đóng điện máy biến áp thứ 2 tại Trạm biến áp 220kV Vĩnh Tường

Vào lúc 08h25 phút ngày 28/12, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện giai đoạn 1 Dự án Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220kV Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc).

 

Máy biến áp thứ 2 TBA 220kV Vĩnh Tường

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư.

Giai đoạn 1 của dự án có quy mô lắp đặt mới 1 máy biến áp AT1 cấp điện áp 220/110/22kV-250MVA thứ 2, 1 ngăn lộ tổng 220kV và 1 ngăn lộ tổng 110kV cho máy biến áp AT1.

Dự án được lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm và chỉ đạo tại cuộc họp ngày 06/10/2023 về tình hình, khả năng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, các giải pháp ứng phó để đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong quá trình thi công dự án gặp rất nhiều khó khăn, thách thức khách quan. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia nên dự án đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. 

Việc hoàn thành đóng điện giai đoạn 1 của dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao khả năng cung cấp điện cho địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các khu công nghiệp lân cận đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế, an ninh, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.


  • 28/12/2023 10:01
  • Xuân Tiến
  • 3655