Các địa phương cam kết chung sức cùng EVNNPT triển khai dự án 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Từ ngày 12-13/12/2023, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã làm việc với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hưng Yên về tình hình thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao EVNNPT làm chủ đầu tư dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Đây là dự án quan trọng, nhằm tăng cường năng lực truyền tải cho các đường dây 500kV hiện hữu để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt khi xu hướng công suất truyền tải cao theo hướng Trung – Bắc do phụ tải khu vực miền Bắc có tốc độ tăng trưởng cao.

Dự án cũng sẽ góp phần giảm tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp; nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc – Trung; tạo mối liên kết mạnh từ trung tâm các nguồn điện Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc; là cơ sở quan trọng để vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và tối ưu cho hệ thống điện góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện; truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung Bộ cũng như các nhà máy năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia, cung cấp điện cho trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

EVNNPT làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 12/12

Để bảo đảm tiến độ cấp bách hoàn thành đóng điện dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại các buổi làm việc, EVNNPT đề nghị UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hưng Yên xem xét chỉ đạo các sở ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng…; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư nhằm đảm bảo đúng tiến độ .

Tại các buổi làm việc, UBND các tỉnh đều nhận thức rõ đây là dự án trọng điểm cấp bách nhằm đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước; đồng thời phân tích những điều kiện thuận lợi, khó khăn và cùng đề xuất những giải pháp để thống nhất phương pháp làm việc, cách thức phối hợp với EVNNPT…

Lãnh đạo UBND các tỉnh cũng chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với chủ đầu tư dự án tập trung thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ đề ra; đồng thời khẳng định sẽ vào cuộc quyết liệt, hỗ trợ tối đa trong quá trình triển khai dự án.

Dự án 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối gồm 4 dự án thành phần: Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu - Thanh Hoá, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hoá, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối. Dự án đi qua 9 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Trước đó, EVNNPT cũng đã làm việc với các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và nhận được sự đồng thuận mạnh mẽ từ các địa phương.