Đóng điện Trạm biến áp 220kV Duyên Hải và đấu nối (tỉnh Trà Vinh)

Ngày 19/12, Ban QLDA các công trình điện miền Nam (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện Trạm biến áp 220kV Duyên Hải và đấu nối, qua đó tăng cường đảm bảo điện cho tỉnh Trà Vinh.

Trạm biến áp 220kV Duyên Hải 

Dự án được khởi công tháng 4/2022, tại xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Trạm biến áp 220 kV Duyên Hải có quy mô 2 máy biến áp 220/110/22kV - 250MVA, giai đoạn này lắp 1 máy biến áp công suất 250MVA; trang bị hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc và SCADA phù hợp quy định của EVN, EVNNPT, tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành.

Phần đường dây 220kV đấu nối xây dựng mới 2 đoạn đường dây 2 mạch để đấu nối Trạm biến áp 220kV Duyên Hải chuyển tiếp vào đường dây 220kV Trạm biến áp 500/220kV Duyên Hải - Mỏ Cày hiện hữu, tổng chiều dài khoảng 1,4km.

Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu hỗ trợ cung cấp điện cho các trạm biến áp 110kV Duyên Trà, Cầu Ngang, Trà Cú, Dân Thành và Định An; chống quá tải cho Trạm biến áp 220kV Trà Vinh. Đặc biệt là tiếp nhận và giải phóng công suất của 6 nhà máy điện gió và 1 nhà máy điện sinh khối trong khu vực.


  • 20/12/2023 09:28
  • Xuân Tiến
  • 4560