Thông báo kết luận giám sát triển khai công tác dân vận tại Đảng ủy EVN

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức thông báo Kết luận giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận tại Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp.

Về phía EVN có đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN.

Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Thị Tiếp phát biểu tại cuộc họp

Trước đó, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát Đảng bộ EVN và 4 tổ chức đảng trực thuộc gồm các Đảng bộ: Công ty Nhiệt điện Thái Bình, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công Thủy điện Ialy và Công ty Phát triển Thủy điện Sê San. Ba nội dung chính gồm: Xây dựng và thực hiện Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối DNTW; Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” của doanh nghiệp, đơn vị; Triển khai thực hiện Quy định 01-QĐi/ĐUK ngày 7/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của công nhân viên chức, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mốc thời gian giám sát từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2019.

Sau khi nghiên cứu báo cáo, giám sát, Ban Dân vận Đảng ủy Khối đánh giá Đảng ủy EVN đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối về quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng quy chế công tác dân vận trong Đảng bộ EVN và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ; phân công cấp ủy phụ trách, bố trí cán bộ tham mưu, theo dõi về công tác dân vận.

Đảng ủy EVN quan tâm triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” tập trung vào sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Lãnh đạo các đoàn thể vận động đoàn viên thanh niên đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Việc thực hiện các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và phong trào thi đua “dân vận khéo” đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, vận động người lao động tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đảng ủy EVN đã ban hành Kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt đến tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên về Quy định 01-QĐi/ĐUK ngày 7/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW; bám sát Quy định, mục tiêu, giải pháp Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2018, 2019 của Đảng ủy Tập đoàn.

Ban Dân vận Đảng ủy Khối cũng chỉ ra một số hạn chế nhất định trong công tác dân vận tại Đảng ủy EVN và đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc phân công cấp ủy phụ trách công tác dân vận góp phần phát huy tinh thần, trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong xây dựng mối quan hệ hài hòa với người lao động.

Đảng ủy EVN cần tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đối với tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên về thực hiện công tác dân vận, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác dân vận và thực hiệ quy chế dân chủ ở cơ sở.


  • 19/12/2019 10:52
  • Xuân Tiến
  • 12213