Thông báo kết luận giám sát triển khai công tác dân vận tại Đảng ủy EVN

10:52 | 19/12/2019 | 12.269 lượt xem

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức thông báo Kết luận giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận tại Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Chi tiết...


Thông báo kết luận giám sát triển khai công tác dân vận tại Đảng ủy EVN

10:52 | 19/12/2019 | 12.269 lượt xem

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức thông báo Kết luận giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận tại Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Chi tiết...