Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 13/11 tại Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện đã họp cho ý kiến về một số nội dung nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, các Ủy viên BTV Đảng ủy EVN, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về Kế hoạch hoạt động của Tiêu ban Văn kiện; Báo cáo về việc xây dựng dự thảo đề cương sơ bộ báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành nhấn mạnh việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, việc xây dựng dự thảo các văn kiện phải ngắn gọn, súc tích và có tính khái quát cao. Bố cục dự thảo văn kiện phải khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát đầy đủ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế và bài học kinh nghiệm, thể hiện được tầm nhìn, tư duy chiến lược của tập thể BCH Đảng bộ Tập đoàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu bộ phận giúp việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên Tiểu ban và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Ban chấp hành Đảng bộ EVN trong tháng 12/2019, dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 1, trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN trong tháng 2/2020.

Các thành viên trong Tiểu ban văn kiện nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, quá trình tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo chính trị cần bám sát và vận dụng những chủ trương, định hướng mới của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW bảo đảm phù hợp với thực tiễn phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới.


  • 13/11/2019 04:20
  • Xuân Tiến
  • 9391